เมื่อ ๒๕๑๖๓๐ พ.ย.๖๔ ด.ต.สมนึก ศรีมาลา รองฯผบ.มว.ตชด.๑๓๕๑ พร้อมขรก.ตร.ใน มว.ฯ รวม ๓ นาย ได้ทำการฝึกท่าบุคคลมือเปล่าให้กับคณะครูรร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่ ที่รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่ หมู่ ๔ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ทำการฝึกท่าบุคคลมือเปล่าดังนี้
- ท่าตรง
- ท่ายกอก
- ท่าซ้ายหัน,ขวาหัน,กลับหลังหัน
- ท่าวันทยาหัตถ์ยกอก
- ท่าแลซ้าย,แลขวา,ยกอก
- ท่านั่งคุกเข่าวันทยาหัตถ์
- ท่าถอดหมวก
- ท่าวิ่งรายงานแถว
เสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ ๒๕๑๗๓๐ พ.ย.๖๔