ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓

จัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑

โทรศัพท์ E-mail = bpp.pilokki@gmail.com

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

พันตำรวจโทสุธีระ สุดแสวง โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๕๖๑๕๗๕

ชื่อผู้ประสานงานประจำโรงเรียน
สิบตำรวจโทหญิงภัทรนันท์ พลายงาม โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๐๕๕๕๐๕

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 17/12 บ้านปิล๊อกคี่ หมู่ที่ ๔ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

พิกัด เอ็มเอส  ๓๖๖๓๘๑

พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา

การคมนาคม  
ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัด   ๑๗๙  กิโลเมตร   ถนนลาดยาง  ๑๕๘  กิโลเมตร   ใช้ทางน้ำระยะทาง    ๒๑   กิโลเมตร   ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์   ๒  ชั่วโมง   ระยะเวลาเดินทางโดยเรือประมาณ  ๔๕  นาที รวมใช้ระยะเวลา ประมาณ   ๒  ชั่วโมง  ๔๕  นาท